Algemeen

Contacteer ons

 

Parkschool Ieperman is een basisschool van GO! scholengroep Antwerpen.

Deze groep verenigt de scholen en instellingen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de regio Antwerpen.

De onderwijsinstellingen in deze scholengroep werken intens samen. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Dankzij de centralisatie van een aantal administratieve diensten en werkzaamheden op groepsniveau, kunnen de scholen zich volledig concentreren op hun belangrijkste opdracht: het begeleiden van uw kind.

Parkschool Ieperman is de basisschool gelegen op Campus Ieperman, de groene parel in het centrum van Wilrijk. Campus Ieperman huisvest eveneens de!Kunsthumaniora, het KASKA en het MAGO!

Vier partners met één doel, het talent van uw kind !


VERKIEZING SCHOOLRAAD

Vanaf maandag 5 december t.e.m. maandag 12 december 2016, werden 227 stemmen uitgebracht op maximum 3 van de 6 kandidaat-ouders voor de schoolraad.

De drie kandidaten met de meeste stemmen (aantal tussen haakjes) zijn rechtstreeks verkozen als afgevaardigden voor de ouders. De overige kandidaten zijn de opvolgers in dalende volgorde.

In alfabetische volgorde: U komt meer te weten over de motivatie van de kandidaat door op haar/zijn naam te klikken.

Janssens Petra (53)

Van Assche Danny (44)

Van Steen Kim (42)

Peeters Stijn (35)

El Bouk Alia (29)

De Strijcker Petra (24)

Voor het personeel stelden zich drie personeelsleden kandidaat, evenveel als er afgevaardigden nodig zijn, waardoor zij rechtsreeks zonder verkiezingen de afgevaardigden voor het personeel zijn: Kelly Franssens, Els Hoedemakers en Britt Verheyen.

Deze 6 rechtstreeks verkozenen, kiezen in het voorjaar nog twee gecoöpteerde leden uit de kandiadten van de sociaal, economische en culturele milieus.

De schoolraad is samengesteld uit 3 rechtstreeks verkozen ouders, 3 rechtstreeks verkozen personeelsleden en 2 gecoöpteerde leden uit de sociale, economische en culturele milieus. De schoolraad pleegt overleg en levert advies aan de directeur. Het mandaat loopt van 1 april 2017 t.e.m. 31 maart 2021.

Bart Andries,

Directeur / Voorzitter van het kiesbureau