Algemeen

Contacteer ons

Wij zorgen er voor dat elk kind zijn talenten optimaal kan ontwikkelen, nu en later …”

 Waar ben jij goed in ?
Elk kind heeft nood aan succeservaringen. Onze juffen en meesters helpen het kind zijn gaven te ontdekken: zo leren de kinderen hun mogelijkheden kennen én verwerven ze het nodige zelfvertrouwen. Een positief zelfbeeld is immers heel belangrijk. Met verdieping- en verrijkingsoefeningen voor de begaafde leerlingen en herhalingsoefeningen voor kinderen die met sommige vakken nog wat moeite hebben, zorgen we dat elk kind verder geraakt.

Onze aanpak trekken we ook door naar het vijfde en zesde leerjaar. Heel bewust verruimen we het interessegebied van de leerlingen en leggen we in de lessen het accent op talent. We laten ze kennismaken met verschillende studie- en vakgebieden. We bezoeken enkele athenea uit de buurt en werken samen met de!Kunsthumaniora op onze eigen campus.

Hierdoor maken onze leerlingen een bewuste schoolloopbaankeuze.

 Oog hebben voor je omgeving is ook een talent !
Rekenen, schrijven, lezen, … maar ook oog hebben voor wat er gebeurt om ons heen. Wat leeft er bij ons thuis, in onze stad en in de wereld. We maken hen bewust van sociale ongelijkheid, milieuvervuiling, pestgedrag … en wat er aan te doen. De samenleving heeft geen behoefte aan onverschilligheid. Regelmatig steken onze kinderen de handen uit de mouwen voor zwakkeren, minderbedeelden en ouderen. Of ze werken mee aan het opruimen van bijvoorbeeld zwerfvuil.

Kortom, wij inspireren onze kinderen om zich in te zetten voor een betere wereld.

 Talenten gedijen hier goed !
Alle kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op onze school. Als was het een tweede thuis. Heel bewust creëren wij een ontspannen en spontane schoolsfeer. We werken met heldere en voor iedereen geldende afspraken en organiseren klasoverschrijdende projecten die het groepsgevoel versterken. De leerlingen krijgen zo oog voor elkaars vaardigheden.

Iedereen kan iets en samen kunnen we alles !