Gimme

Contacteer ons

Gimme is een hedendaags on-line communicatiemiddel tussen de school en u als ouder.

Het is een systeem waarmee we u via internet en e-mail allerhande berichten die u aanbelangen kunnen sturen. Een bedoeling is ondermeer om de zo de grote hoeveelheid papieren briefjes te digitaliseren. U kan de klas(sen) van uw kind(eren) selecteren en zo het reilen en zeilen in deze klassen volgen, maar best selecteert u ook de knop 'Nieuws voor iedereen'. Langs dit kanaal bezorgen wij u immers alle berichten of brieven die bestemd zijn voor alle leerlingen.

Op Gimme staan verslagen, foto’s, filmpjes, oproepen voor hulp, de nieuwsbrief,… kortom een snelle manier om info te krijgen over de school. 
U kan zich rechtstreeks aanmelden via app.gimme.eu of u kan uw e-mailadres ook aan de school bezorgen, dan zetten wij u in het systeem.

Elke dag maken ook meer en meer andere organisaties gebruik van dit systeem. Misschien is de sportclub of de jeugdvereniging van uw kind hiermee ook al gestart. U kan dan ook hun activiteiten volgen.