Inschrijven

Contacteer ons

 

Inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 verlopen voor onze school via het Centrale Aanmeldingsregister van Antwerpen. Belangrijk daarbij is dat je eerst moet aanmelden en daarna pas kan inschrijven indien je een toelatingsbrief gekregen hebt.

Op onze Schoolbezoekdagen op 1, 2 en 18 februari 2019 stellen wij de school open zodat u ons een bezoekje kan brengen en met ons kan kennismaken, maar gelieve ons dit wel even op voorhand te laten weten. We onthalen u telkens om 9.00u en om 13.45u. (1 februari enkel om 9.00u !) Na een korte voorstelling van onze school leiden we u rond en kan u onze school in actie zien, zodat u een zich een realistisch beeld kan vormen. Let op: zaterdag 2 februari zijn er geen leerling aanwezig!

Er zijn twee belangrijke periodes van aanmelden. Mis ze niet! 

Tip: alle kinderen geboren in 2017 moeten voor het eerst aangemeld worden!

Van 8 januari 2019, 9.30 uur t.e.m. 22 januari 2018, 17.00 uur kunnen enkel kinderen aangemeld worden die nu al een broer of zus op de school hebben of het kind zijn van personeel van de school.

Van 7 februari 2019, 9.30 uur t.e.m. 7 maart 2019, 17.00 uur kunnen alle andere kinderen aangemeld worden.

Na de aanmeldingen van broers en zussen vermelden we hier de capaciteiten per leeftijd/leerjaar en (tussen haakjes) de resterende open plaatsen per leeftijd/leerjaar):  °2017 - instapklas 66 (-); °2016 - 1ste kleuterklas 66 (-); °2015 - 2de kleuterklas 66 (-); °2014 - 3de kleuterklas 72 (-); 1ste leerjaar 72 (-); 2de leerjaar 72 (-); 3de leerjaar 72 (-); 4de leerjaar 72 (-); 5de leerjaar 72 (-); 6de leerjaar 72 (-)

Aanmelden doet u via meldjeaan.antwerpen.be. Hier vindt u ook meer details en antwoorden op specifieke vragen. Ook een overzicht van de vrije plaatsen van onze school vind je hier terug bij 'info over scholen'.

Kinderen die na aanmelden een toelatingsbrief kijgen kunnen op de school komen inschrijven.

Vanaf 19 februari 2019 t.e.m. 12 maart 2019 kunnen we enkel kinderen inschrijven met al een broer of zus op de school en kinderen van personeel van de school. 

Van 24 april 2019 t.e.m. 15 mei 2018 kunnen we alle andere toegelaten kinderen inschrijven, alsook broers en zussen die nog niet werden ingeschreven in de periode hierboven. De voorrang verkregen door de toelatingsbrief vervalt indien niet ten laatste op 15 mei werd ingeschreven. 

Inschrijvingen in de periode van 24 april t.e.m. 15 mei centraliseren we op enkele dagen. De adminstratie geeft op die dag de voorrang aan de inschrijvingen, wij verzoeken u dan ook vriendelijk om op die dagen te komen inschrijven: (data nog te bepalen), telkens tussen 8.00u en 16.00u. In elk geval dient de inschrijving gerealiseerd te zijn ten laatste op woensdag 15 mei. Daarna verliest u de toegewezen plaats.

Wat indien u niet heeft aangemeld of u geweigerd bent ?  Vanaf 28 mei 2019 kan er vrij ingeschreven worden voor die geboortejaren of leerjaren waar er open plaatsen zijn. Daar waar er wachtlijsten zijn, kan u zich op de wachtlijst laten bijplaatsen.

 

Voor het huidige schooljaar inschrijven of een bezoekje brengen aan onze school kan haast elke dag, maar gelieve ons dit wel even op voorhand te laten weten. Een bezoek of afspraak kan op schooldagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur.

In de zomervakantie kunt u inschrijven op afspraak tijdens de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus (van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur).

U dient volgende documenten mee te brengen: identiteitskaart (kids-ID) en/of isi-kaart van uw kind, laatste schoolrapport (indien inschrijving lagere school).

Voor nieuwe kleuters (vanaf 2,5 jaar) zijn er vaste instapdata: 1 september (de eerste schooldag van september), de maandag na de herfstvakantie en na de kerstvakantie, op 1 februari, de maandag na de krokusvakantie, de eerste dag na de paasvakantie en de maandag na O.H.Hemelvaart.

Vanaf de dag dat kleuters 3 jaar geworden zijn, kunnen ze elke schooldag starten.

 

Elke maandagvoormiddag voorafgaande aan een instapdatum onthalen wij onze ingeschreven instappertjes graag op onze zogenaamde open-klas-dagen. U en uw kindje kunnen dan kennismaken met de school, de juffen en de andere kindjes in de klas.

Voor het schooljaar 2018-2019 betreft het volgende data: maandag 22 oktober 2018, maandag 17 december 2018, maandag 28 januari 2019, maandag 25 februari 2019, maandag 1 april 2019, maandag 20 mei 2019. De laatste open-klas-dag van maandag 17 juni 2019, is specifiek bedoeld voor alle peuters en kleuters die voor het eerst naar school komen op maandag 2 september 2019.