Nuttige informatie

Contacteer ons

Sommige schooldocumenten heeft u in de loop van een schooljaar regelmatig nodig of wenst u te kunnen raadplegen. De meest courante documenten zijn hier verzameld en kan u eenvoudig downloaden door op de titel te klikken.

Andere documenten kan u via het schoolsecretariaat verkrijgen.

Schoolreglement

In dit document vindt u alle informatie terug over de organisatie van de school en de praktische afspraken die de school hanteert.
Elk schooljaar wordt dit reglement aangepast aan nieuwe regelgeving en aan nieuwe afspraken. Vanaf dit schooljaar is het schoolreglement volledig gedigitaliseerd. Via de verschillende knoppen kan u doorheen het schoolreglement navigeren. Een papieren versie is verkrijgbaar op verzoek of eenvoudig zelf af te drukken.

Vakantieregeling
In dit document vindt u de planning terug van de schoolvakanties, extra vrije dagen en pedagogische studiedagen. Op deze dagen is de school gesloten voor de kinderen.

Te onthouden data
In dit document vindt u de planning terug van de schoolevenementen, ouderavonden, rapporten, info-momenten, meerdaagse uitstappen in de lagere school en open-klas-dagen in de kleuterschool.

Afwezigheidsattest voor ziekte
Elke afwezigheid van een leerplichtig kind tijdens lesdagen moet gewettigd worden. Bij ziekte vraagt u best aan de dokter om een attest te schrijven.
Indien uw kind ziek is en het niet nodig is om een arts te raadplegen, mag u ook zelf een briefje schrijven. Gebruik daarvoor dit modelbriefje a.u.b.

Let op ! Dit mag slechts vier keer op een heel schooljaar en voor maximum drie aaneensluitende schooldagen. Vanaf vier schooldagen ziekte is een doktersattest verplicht ! De regeling en voorwaarden voor afwezigheden om andere redenen vindt u terug in het schoolreglement.

Doktersattest toezicht op medicatie
Juffen en meesters of andere personeelsleden op school mogen niet zomaar medicatie toedienen aan kinderen !
Indien uw kind dagelijks of met regelmaat medicatie op school moet innemen, dient u het modelbriefje door uw huisarts te laten invullen en aan de school te bezorgen.

Ook wanneer uw kind ziek was en bijvoorbeeld nog antibiotica op school moet innemen, dient u het modelbriefje door uw arts te laten invullen en aan de school te bezorgen.
Best heeft u dit briefje dus bij de hand wanneer u een dokter raadpleegt.

Anti-pestbeleid

Als school willen wij werken aan een anti-pestbeleid waarbij alle actoren betrokken worden (leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en zorgteam).  Omdat pesten een grote impact heeft op leerlingen nu en later, wil de school zich inzetten om pesten zo goed mogelijk te voorkomen.

Wegdenken kunnen we pesten jammer genoeg nooit, daarom willen we ook nadenken over hoe we een pestprobleem aanpakken. Een duidelijk neergeschreven beleid zorgt ervoor dat de procedure voor iedereen duidelijk is.

Ouders, leerkrachten, maar in de eerste plaats leerlingen moeten weten hoe pesten wordt aangepakt. Dat we dit als school niet goedkeuren en zeker niet aan ons willen laten voorbijgaan wensen we duidelijk te stellen met een concreet anti-pestbeleidsplan.