Schooluren & opvang

Contacteer ons

 

 • De lagere school opent om 8.15 uur.
 • De lessen vinden plaats van 8.30 uur tot 12.05 uur en van 13.30 uur tot 15.10 uur.
 • De schooldag eindigt om 15.25 uur, op woensdag om 12.05 uur.
   
 • Het onthaal in de kleuterschool begint om 8.25 uur.
 • De activiteiten vinden plaats van 8.40 uur tot 12.15 uur en van 13.45 uur tot 15.25 uur.
 • De schooldag eindigt om 15.25 uur, op woensdag om 12.15 uur.

 

Voor- en naschoolse opvang

Voor wie opvang nodig heeft voor of na schooltijd biedt Parkschool Ieperman twee mogelijkheden.

1 Initiatief Buitenschoolse Opvang: Waikiki (voor nood aan lange voor- of na-opvang)

 • Vooropvang: van 7.00 uur tot 8.15 uur
 • Na-opvang: van 15.25 uur tot 18.30 uur
 • Woensdag van 12.05 uur tot 18.30 uur
 • De opvang Waikiki is het resultaat van een samenwerking tussen de school en Koraal vzw. Registreren en inschrijven voor deze lange voor- of naopvang voor het schooljaar 2017-2018 kan reeds op de website van Koraal vzw. Contactgegevens en verdere informatie ook op deze website terug te vinden of u kan zich rechtstreeks wenden tot het algemeen secretariaat van Koraal vzw. : tel. 03 232 97 72 - elke werkdag tussen 14u en 16u30 of via: e-mail: info@koraal.be

2 Schoolse opvang voor en na de lessen (voor nood aan korte voor- of na-opvang)

Voor de kleuters wordt er door de school opvang voorzien in de peuterblok.

 • Vooropvang: van 7.30 uur tot 8.25 uur  
 • Na-opvang: van 15.25 uur tot 17.00 uur   
 • Woensdag van 12.15 uur tot 14.00 uur

Dit betekent dat alle kleuters die voor 8.25 uur op school aankomen, verplicht de vooropvang opzoeken. Vanaf 8.25 uur worden de kleuters van de vooropvang door de juf(fen) naar hun klas begeleid zodat zij tijdig aankomen voor het onthaal.

Voor de kinderen van de lagere school wordt er door de school opvang voorzien in de lange overdekte hal.

 • Vooropvang: van 7.30 uur tot 8.15 uur
 • Na-opvang: van 15.25 uur tot 17.00 uur
 • Woensdag van 12.05 uur tot 14.00 uur

Dit betekent dat alle kinderen/leerlingen die voor 8.15 uur op school aankomen, verplicht de vooropvang opzoeken. Vanaf 8.15 uur staan de leerlingen onder toezicht van een leerkracht op de speelplaats.

Na school worden alle kinderen die niet tijdig worden opgehaald automatisch naar de korte na-opvang gebracht.

Voor het gebruik van de korte opvang die de school organiseert, rekenen we per opvangbeurt per begonnen half uur het bedrag van 0,80 euro aan. De aanrekening wordt gebundeld op de schoolfactuur die u ongeveer per maand wordt aangeboden. U krijgt per kalenderjaar ook een fiscaal attest van deze vergoedingen die u dan kan inbrengen bij uw aangifte personenbelasting.