Wat is er nieuw?

Contacteer ons

INSCHRIJVINGEN

Inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 verlopen voor onze school via het Centrale Aanmeldingsregister van Antwerpen. Belangrijk daarbij is dat je eerst moet aanmelden en daarna pas kan inschrijven. Meer info vindt u hier

Tip: alle kinderen geboren in 2016 moeten voor het eerst aangemeld worden!

De periode van aanmelden start op 9 januari 2018 voor kinderen die al een broer of zus op de school hebben en voor kinderen van personeel van de school.

Alle andere kinderen kan je aanmelden vanaf 8 februari 2018. Let op! Wees er op tijd bij. Wie te laat is, kan niet of nog zeer moeilijk inschrijven !!

Wie interesse heeft in onze school kan met ons kennismaken op onze Schoolbezoekdagen op 2, 3 en 20 februari 2018. Meer info vindt u hier


TALENT GESPOT

Elk kind heeft nood aan succeservaringen. Onze juffen en meesters helpen het kind zijn gaven te ontdekken: zo leren de kinderen hun mogelijkheden kennen èn verwerven ze het nodige zelfvertrouwen. Een positief zelfbeeld is immers heel belangrijk. Heel bewust verruimen we het interessegebied van de leerlingen en leggen we in de lessen het accent op talent.

Alle kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op school. Als was het een tweede thuis. We werken met heldere en voor iedereen geldende afspraken en organiseren klasoverschrijdende projecten die het groepsgevoel versterken. De leerlingen krijgen zo oog voor elkaars vaardigheden. Iedereen kan iets en samen kunnen we alles!

                                   
In de spotlight: de Vlaamse Stichting Verkeerskunde beloonde de leerlingen en het schoolteam met een zilveren medaille voor alle geleverde inspanningen inzake de verkeers – en mobiliteitseducatie. We bedanken ook onze vrijwilligers voor de belangeloze maar zo essentiële ondersteuning die zij binnen onze verkeersinitiatieven leveren.
Onze werking van de verkeers – en mobiliteitseducatie is mede mogelijk door de financiële ondersteuning door de provincie Antwerpen in het kader van het label 10 op 10 voor een verkeerseducatieve school, waardoor de school specifiek educatief materiaal kon aankopen.

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Wij zijn een moderne school waar talentontwikkeling centraal staat. Wij maken onze leerlingen bewust van hun talenten, hun unieke persoonlijkheid, hun kennen en kunnen. Elk kind wordt geprikkeld en gestimuleerd, of het nu een denkertje of een doenertje is. Met veel individuele aandacht, lesthema’s die aansluiten bij de leefwereld van het kind en de actieve werkvormen ervaren de kinderen leren als iets plezierigs en zinvol. Parkschool Ieperman is een open school waar iedereen welkom is, waar het leerkrachtenteam een groot vertrouwen heeft in de mogelijkheden van haar kinderen en waar respect en identiteit van elk kind voorop staat.

Bart Andries

Directeur


VERKIEZING SCHOOLRAAD

Van maandag 5 december t.e.m. maandag 12 december 2016, kozen de ouders drie afgevaardigden voor de nieuwe schoolraad. Wie de verkozenen zijn en hun opvolgers leest U hier.